Poukázanie 2 % z daní je jednoduché : môžete poukázať priamo, ak podávate daňové priznanie typu FO A resp. B., alebo ak zamestnávateľ vykonal u Vás ročné zúčtovanie preddavkov na daň, vyplnením tlačiva: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

 K tlačivu je potrebné priložiť  Potvrdenie o zaplatenej dani vystavené rektorátom pri ročnom zúčtovaní dane z príjmov zo závislej činnosti. Obe tlačivá zaslať na daňový úrad, prípadne doručiť v zalepenej obálke do poštovej schránky Ing. Klementa (Katedra ekonomiky a manažmentu podniku), potom to odošleme na daňový úrad za Vás.

Obchodné meno (Názov):  Ekonómia, občianske združenie
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 359 81 555

V prípade, že súhlasíte , aby nám daňový úrad sprístupnil údaj o Vašom príspevku, začiarknite „X“ príslušné políčko vo vyhlásení. (DÚ uvádza len meno)

TERMÍN : do 30.4.2024